Forteljarane

Prosjektet Munnleg historie for alle  (MHA) starta i august 2019.  Sunnhordlandsdelen av  prosjektet  er det fyrste av  omlag 40 planlagde delprosjekt rundt i landet.  

Det fyrste som kjem til å henda på denne nettsida, er at dei intervjua som skal gjerast under oppstartsarrangementet 29-31/8-19 vil bli dokumenterte og - vonaleg - publiserte her. Me ynskjer at både profesjonelle og frivillige aktørar skal samarbeida om intervjuopptak, etterarbeid (dokumentasjon og redigering), arkivering og ulike former for formidling.  Oppstartskurset vil gi ei innføring i desse arbeidsoppgåvene.

Memoar har som intensjon å halda fram samarbeidet med Sunnhordland museum, kursdeltakarane og andre frivillige og profesjonelle minnesamlarar i Sunnhordland også etter oppstartarrangementet. 

I oppbyggingsfasen vil denne nettsida fungera som ein open prosjektweb, og alle som ynskjer å "kika oss i korta" er velkomne til det - og endå meir velkomne til å bli med i arbeidet!Nye innlegg

lagt inn 17. jan. 2019, 14:13 av Bjørn Enes

Tekstfelt for presentasjonstekst / tekstsamandrag av intervju, innebygd video og informasjon om korleis ein kan linka til konkrete tidskodar: 

Videovindauge 
Stikkord om  innhaldet i intervjuet:
(Tala til venstre er tidskodar - timar, minutt og sekund frå start. Blå tidskodar er klikkbare. 
Du kan laga eigne peikarar ved å erstatta  timar (h), minutt (m) og sekund (s) i denne nettadressa:  
https://vimeo.com/227415646#t=2h39m15s ) 

Hent utskriftsvennlig stikkordliste 

to eller tre spaltar med logg 
logg 
logg 

1-1 of 1