Kurs

Kurset fredag 30. august: 

Kursleiarar: Bjørn Enes frå Memoar og Johanne Øvstebø Tvedt frå museet. 

10:00    Velkomst - presentasjonsrunde 
10:30    Om prosjektet Munnleg historie for alle  og visjonen om minnesamling i Noreg generelt og Sunnhordland særskilt.
11:15   Pause
11:30    Om intervjuet - litt om etikk og litt om teknikk - og magien i den gode samtalen
12:15    Lunsj
12:40    Etterarbeidet  
Feltdagbok, innholdslogg, etisk vurdering, redigering
13:30    Pause
13:45    Arkiveringen - Memoar.no i prosessen, Minner.no for evigheten. Om forankringa i Norsk Folkeminnesamling 
14:30    Pause 
14:45    Idéar og planar om korleis profesjonelle og frivillige kan samarbeida om den munnlege kulturarven i Sunnhordland.  
15:30    Slutt på formell kursdel 
15:45 - 17: Uformell kursdel. Gjennomsyn av eit av intervjuoppptaka frå dag 1. Idé-storming om formidling og vidare innsamling. Comments