Samarbeid

Prosjektet Munnleg historie for alle  (MHA) starta i august 2019.  Sunnhordlandsdelen av  prosjektet  er det fyrste av  omlag 40 planlagde delprosjekt rundt i landet.  Comments