Sjekkliste

Andre arbeidsnotat:

Denne sida er meint for "internt bruk" - for dei som samarbeider om delprosjektet. Det er ein kombinasjon av huskeliste for alt me må tenkja på for å få gjennomført eit vellukka prosjekt, og eit oversyn over kva me har gjort og kva som står att.   

Lista blir ført av:  Bjørn  -  epost bjorn@memoar.no. Send gjerne ein epost om du kan bvidra med noko, eller om du ser at noko som er utført ikkje er kryssa av! 
 
UtførtHandling
1/3Kontakt - utvikling
:-)Respons
8/6Fyrste idé - prosjektinnhald
OKPlan
juni 19Partnarskap
Epostliste
12/8Budsjett og rekneskapskonto
Søknader
juni 19Startvedtak
juli 19Endeleg plan
Kursbevis
Ferdig plan:
1/8
Hovedbilde (foto 1000x200pxl)
Lokaler - kurs og opptak
Lunsj og andre måltid
OKOvernatting
Reise
UtførtHandling
|
2/8Invitasjonstekst
1/8Detaljert program
2/8Distribusjonsliste (sogelag etc)
2/8Nettside
Facebookarrangement
Arr. i Ticketco
Mobilisering - epost
2/8Annonsering - Facebook
Mediautspel/PRM
Praktisk
Utstyrsliste
Batterilading
Avtaleskjema
Kursbevis
Gjennomføring
Intervjuavtalar
Signatur - avtaleskjema
Foto til blog og facebook
Dag 1 - Feltdagbok
Dag 2 - Feltdagbok
Dag 3 - Feltdagbok
Dag 4 - Feltdagbok
Bilag til rekneskapet
Evalueringsskjema
Backup opptak (Dropbox)
UtførtHandling

Etterarbeid
Blogginnlegg
Facebookinnlegg
Instagram
Rekneskap
Produksjonsplan
Kontakt frivillige
Redigering
Logg
Memoarpublisering
Avtale passordheving
Minner.no
Formiding
Artikkel / foredrag
Medieutspel
Publikumsarrangement
Fagseminar
Repetisjon / vidareutvikling
Sluttrapport og -rekneskap
Lansering av repetisjonsrunde
Undersider (2): Budsjett Invitasjonar
Comments