Sjekkliste‎ > ‎

Budsjett

Takka vere støtte frå Sparebankstiftelsen DnB kan programmet på Stord i dagane 29-31 august og tre og ein halv dags etterarbeid gjennomførast utan store kostnader for samarbeidspartnarane. I dette budsjettforslaget har me foreslått at deltakarane betalar ei kursavgift på kr. 300,- som inkluderar lunsj. Sunnhordland Museum tar forarbeidet på drift og låner ut eigne lokale til kurset 30/8 og til intervjuopptak torsdag 29 og laurdag 31 august.  I tillegg bidreg Sunnhordland Museum med 12.000,- kroner i "friske pengar." Memoar dekker så resten, som utgjer 42.200,-  (37.500,- til forarbeid, gjennomføring og etterarbeid pluss 9.700 til opplæring av ny medarbeidar). 
Kostnader:Eining:Kostnad:
Planlegging og forarbeid - Memoar (timar)159 750,00 kr
Forarbeid - Sunnhordland Museum (timar)7,54 875,00 kr
Lokalleige - kurs - Sunnhordland Museum - 1 dg 30003 000,00 kr
Lokalleige for intervjuopptak - Sunnhordland Museum 2dg30003 000,00 kr
Annonsering - Facebook 500500,00 kr
Mobiliseringsarbeid - Memoar (timar)7,54 875,00 kr
Mobiliseringsarbeid - Sunnhordland Museum (timar)7,54 875,00 kr
Reisekostnad - Memoar (buss)558558,00 kr
Overnatting - Memoar 3 netter 24002 400,00 kr
To opptaksdagar med utstyr (timar)159 750,00 kr
Ein kursdag (timar)7,54 875,00 kr
Lunsj for deltakarane (anslag 20 x 150 kr)30003 000,00 kr
Etterarbeid:
Blogginnlegg med foto (timar)42 600,00 kr
Logging og ferdiggjering - to intervjuopptak (timar)159 750,00 kr
Telefonstøtte - dugnadslogging (timar)7,54 875,00 kr
Opplasting til Minner.no - og evt. publisering (timar)42 600,00 kr
Kostnad kurs, opptak og etterarbeid: 71 283,00 kr
Opplæringhskostnad:
Ekstra reisekost (kurlseiar på opplæring)558558,00 kr
Ekstra overnatting (kursleiar på opplæring)24002 400,00 kr
to ekstra opptaksdagar med utstyr (opplæring)156 750,00 kr
Ekstra opplæringskostnad i alt: 9 708,00 kr
Kostnad i alt:80 991,00 kr
Finansiering:
Memoar på budsjett Munnleg historie for alle 37 533,00 kr
Opplæringskostnad - eigenbetalt Memoar 9 708,00 kr
Eigeninnsats Sunnmøre Museum (drift):15 750,00 kr
Deltakarbetaling - (anslag 20x300?)6 000,00 kr
Betalingsbidrag Sunnmøre Museum12 000,00 kr
Finansiering i alt: 80 991,00 kr
Comments